Gå vidare till produktinformation
1 av 1

DITEC Södertälje Shop

LAHEGA CERAMICGUARD SHAMPOO 0,5L

Ordinarie pris
229 SEK
Ordinarie pris
329 SEK
Försäljningspris
229 SEK
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

Användningsområde

Lahega Ceramicguard schampo är ett keramiskt schampo som inte bara rengör din bil, den förstärker även ditt lackskydd i ett och samma moment. Att tvätta bilen blir roligt och du får ett förstklassigt resultat. Lahega Ceramicguard Schampo gör rent, men ger också din bil en bra pärleffekt och avrinning med god hållbarhet. Används gärna i kombination med Lahega Ceramicguard Wet Seal (art.nr 14679500), då produkterna förstärker varandras egenskaper.

Bruksanvisning

1) Spola bort grov smuts från fordonet med en vattenstråle. Skaka flaskan ordentligt före användning. Tillsätt 2-3 kapsyler (25ml) av Ceramicguard Schampoo till 10L varmt rent vatten.

2) Skumma upp schampot med vattenstrålen (viktig för bra glid).

3) Tvätta fordonets alla delar(plast, vinyl, lampor, och krom) med fördel tillsammans med Lahegas våfflade tvättsvamp(art.nr 71131). Börja applicera produkten uppifrån och arbeta dig nedåt. Produkten kan användas på alla fordon, ex motorcykel, bil, husvagn, lastbil, båt mm. 

4) När bilen är tvättad spraya med fördel över Ceramicguard Wet Seal. Wetseal kommer förstärka 
Ceramicguard Schampoos keramiska egenskaper och förbättrar och förlänger produktens pärleffekt. 
Uppdatera regelbundet skyddet på ditt fordon genom att tvätta det regelbundet. Skaka gärna flaskan före användning.

Användningsföreskrifter

Förvaras frostfritt.

 

 


VARNING

Signalord: Varning

H-fraser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tilläggsinformation P-fraser:


P305+P351+337+313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen